Rohilla and Tank Gotras

काश्यप/कश्यप
पानीसप
सनाढ्य
गौदैया
चरखवाल
कठौड़ा अथवा कठरिया
म्याँऊ
बागड़ी
चाड़क
धांदल
पुण्डीर
डैड
नाग
बडसर
बूकिया
भोपानिया
मलिक
जौड़ा
चौहेल
नवल
पुन्निया
जादू
छुरियापेड़
ऊमटवाल
कावाल
बुडनवाल
सिकरूवाल
रहकवाल
खत्ती
फराए
भारद्वाज
पातलीय
रजत वाल
ठेपला
कूपट
ततवाल
वन्शूट
कोकचा
वेदी
भाटी
लाड़
गहलौत
खोकर
वर्णवाल
लाहरी
मूसला
लोहानिया
रावल
सनसानी
कैलानी
झागवत
बहादुर
बौकटेया अथवा बुकट
दिल्लीवाल
जैसवाल
ऊमट
नीवा
तूर
सेन
रतन
कलूटान
गदेडा/गददे/गदेरा
धीन्दवाल
चिकारा
लहिटा
जेठान
गादों
पिछाड़
सनामड़
कुशनवाल
रत्न
सिन्धु
छिकारा
मेह्चा
वन्दरिया
बटरिया
गिल्ल्यान
पाण्ड़ला
केथ
बाल समन्द
छप्परवाल
सोनिगिरा
रनवाल
तवंर
सनाबर
जडौलिया
द्रोहिया
लखमरा
कानवाल
गनान
झेडू
डंगरौत
लैता
निकुम्भ/नाछिदक
रालू
गगल
थेपड़ा
लायेता
कटोड़े
तोलमिया
मोयल
गाधे
झांकल
ढ़ाडिया
रामरिखा
घोसला
डिडवाणिया
नगथला
रोदेला
चिडवाल
मींढ़
नथिया/नथैया
पाण्डला
लोहारिया
डगरोल
डोलिया
नेदिया
ठुवां
देद
पुनफेर
अगरोइया
लोदा
रोहला
जासल
पोखरया
कायथ/कैंथ
बराह
सरवा
सागू
बागड़ी
पातलिया
सारन
बरनवाल
अपूर्वा
खुरया
नागी
ठाड़ा
गनमानी
गोटवाल
तथगुरू
बामरनिया
टूहानिया
हरगन
झेडव
खारनोखिया
फरेरी
छपरवाड़
महर
भूरया
बूला
सकरवाल
बडीवाल
कीजड़ा
बाटू
मंगलोनिया
कावेला
रोलाना
दागंडा
भोला/बोला